<div align="center"> <h1>IIIe</h1> <h3>Strona Naszej IIIe</h3> <p>IIIe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.jendkers.friko.pl" rel="nofollow">http://www.jendkers.friko.pl</a></p> </div>